SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE LUCRU SUB TENSIUNE (ILMS) 2016

Editia VIII-a

1-3 iunie 2016, Hotel Continental Forum, Sibiu, Romania

120 de ani de energetica sibiana

Simpozionul Internaţional de Lucru Sub Tensiune, este o manifestare ştiinţifică deja tradiţională, deschisă specialiştilor din unităţile de exploatare a instalaţiilor energetice (producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice), furnizorilor de servicii, instituţiilor de proiectare şi cercetare, instituţiilor de învăţământ superior, fabricanţilor de echipamente/produse etc., interesaţi în schimbul de opinii, idei, soluţii şi realizări recente, cu aplicabilitate la diversele activităţi ale domeniului lucrului sub tensiune.

Editiile precedente ale simpozionului:

 • 1999- Sibiu
 • 2002- Sibiu
 • 2005- Poiana Braşov
 • 2007- Cluj-Napoca
 • 2009- Sibiu
 • 2011- Sibiu (impreuna cu RSSEC 2011)
 • 2013- Timisoara (impreuna cu RSSEC 2013)

Scopul simpozionului este acela de a face cunoscută experienţa acumulată până în prezent, în ceea ce priveşte mentenanţa liniilor  si staţiilor aflate sub tensiune  de a prezenta beneficiile obţinute de pe urma aplicării metodelor LST şi de a face schimb de opinii cu privire la îmbunătăţirile ce se pot aduce securităţii în sistemul energetic.

Simpozionul Internațional de Lucru Sub Tensiune 2016, îşi propune să supună dezbaterii specialiştilor întreg spectrul de problematici privind lucrul sub tensiune si este structurat, în principal, pe următoarele subiecte preferentiale :

 1. Aspecte practice privind mentenanța în tehnologie LST în stații, linii și posturi de transformare
 2. Tehnologii și proceduri de lucru Sub Tensiune la diferite nivele de tensiune
 3. Scule, materiale și echipamente utilizate la Lucrul Sub Tensiune în rețelele de transport și distribuție.
 4. Beneficii tehnico-economice ale LST.
 5. Piețe de energie și avantajele LST la facilitarea schimburilor de energie.
 6. Selecţia, formarea, autorizarea lucrătorilor în domeniul Lucrului sub Tensiune
 7. Evaluarea riscurilor și măsuri de prevenire în activitatea LST
 8. Securitatea muncii în domeniul LST si al lucrului la inaltime
 9. Aspecte privind standardizarea şi reglementarea in domeniul LST
 10. Proiectarea instalatiilor noi în vederea aplicării LST
 11. Câmpul electromagnetic. Studii și măsuri de evitare a efectelor
 12. Protecția împotriva efectului termic al arcului electric
 13. Tehnologii noi și utilizarea roboților la Lucrul sub Tensiune.
 14. Protecția mediului și Lucrul Sub Tensiune
 15. Intervenții de urgență pentru eliminarea cauzelor catastrofelor naturale.

Ne face o deosebita placere sa punem aceasta editie a simpozionului sub semnul implinirii a  120 de ani de energetica sibiana. Un reper pentru energetica romaneasca, in general.

Anul acesta se aniversează 120 de ani de la punerea în funcțiune a hidrocentralei Sadu I, cea mai veche centrală electrică aflată încă în funcție pe teritoriul actual al României. Istoria acesteia a început în anul 1895, odată cu înființarea Hermannstädter Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft (HEW) / Societatea pe acţiuni Uzina Electrică din Sibiu (UES).

Memoria acestor evenimente este păstrată în Muzeul electro-energeticii sibiene “Sigmund Dachler” din hidrocentrala Sadu I, primul astfel de așezământ cultural din România şi unul dintre puţinele din Europa (1996).

 

INTERNATIONAL LIVE MAINTENANCE SYMPOSIUM 2016

ILMS 2012

10-12 octombrie 2012, Continental Forum Hotel, Sibiu, Romania

120 years of energetics in Sibiu

International Symposium On Live Maintenance is already a traditional well known scientific manifestation, opened for all the experts from all energetic utilities (producing, transport and distribution of the electrical power), to all the providers of services, to all design and research institutes, to all the institutions of higher education, to all equipment manufactures which are interested on in exchanging opinions, ideas, solutions and recent achievement applyed in Live Maintenance field.

Previous editions:

 • 1999- Sibiu
 • 2002- Sibiu
 • 2005- Poiana Braşov
 • 2007- Cluj-Napoca
 • 2009- Sibiu
 • 2011- Sibiu (together with RSSEC 2011)
 • 2013- Timisoara (together with RSSEC 2013)

The aim of the symposium is to make known the gathered experience regarding Live Maintenance, to present the benefits obtained as a result of Live Working applications and also to exchange some opinion about improvement that can be made in the security of the power system.

„International Symposium on Live Maintenance 2016” topics include debates of the experts, the whole range of problems regarding Live Working and it is mainly structured on the following topics:

 1. Practical experience in Live Maintenance related to substations, lines and transformation stations
 2. Live Working technologies and working procedures at different power levels
 3. Tools, materials and equipments used for LW in transmission and distribution networks
 4. Technical and economical benefits of LW
 5. Energy market and the advantages of LW to facilitate energy exchange
 6. Selection training and authorisation of LW workers
 7. Risk evaluation and prevention in LW
 8. Electrical safety in LW and safety at height
 9. Aspects regarding reglementation and standardisation in LW
 10. Facility design for LW application
 11. Electromagnetic field- studies and shielding solutions
 12. Protection against thermal effect of electric arch
 13. New technologies and robotic use in LW
 14. Environmental protection and Live Maintenance
 15. Restoration response on natural disasters

We are also glad  to mark in this symposium edition 120 years of energetics in Sibiu. A milestone for Romanian  energy in general.

This year we will have the 120th anniversary of commissioning the Sadu 1 hidro power plant, the oldest power plant still operating on Romanian territory. The story of this plant started in 1895, when  Hermannstädter Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft (HEW) /Sibiu Electrical Power Plant  joint-stock company (UES) was founded.

The memory of those events is still alive in Electro –energy Museum Țsigmund DachlerȚ which is placed in Sadu 1 power plant founded in 1996.