Print Friendly, PDF & Email

BINE ATI VENIT PE SITE-UL ASOCIAȚIEI PENTRU LUCRUL SUB TENSIUNE DIN ROMANIA!


ASOCIAŢIA PENTRU LUCRUL SUB TENSIUNE DIN ROMÂNIA (A-LST-R) este persoană juridică română de drept privat, non profit, independentă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, înfiinţată în baza O.U.G. nr. 26/2000. Este o asociaţie profesională, conform actului de voinţă expres manifestat în actul constitutiv, de către membrii fondatori. Asociaţia are caracter tehnico-ştiinţific.

Scopul și obiectivele A-LST-R sunt multiple și se pot consulta în Statutul Asociației. Evident, toate se referă, cum este normal, la Lucrul Sub Tensiune.

Lucrul sub tensiune a fost aplicat în premieră în România acum mai bine de 35 de ani. De atunci tehnologiile s-au dezvoltat și multiplicat, iar România a devenit cunoscută și apreciată pe plan internațional în această zonă a mentenanței.

Tehnologiile de Lucru Sub Tensiune (LST) în staţii şi pe liniile electrice aeriene sunt în mod cert metode de mentenanţă moderne şi eficiente. Toate studiile au ajuns la concluzia că LST este superior mentenanţei clasice din toate punctele de vedere. Practic nu există limite pentru LST. Aproape orice lucrare în stații și pe linii se poate face sub tensiune. Fiecare proiect este analizat şi în majoritatea cazurilor se poate găsi o soluţie tehnică.

Din punct de vedere a securităţii muncii, s-a dovedit că LST este cea mai sigură metodă prin numărul foarte redus de accidente apărute de la aplicarea acestei tehnologii. Reducerea numărului de manevre implică diminuarea riscului atât pentru personal cât şi pentru reţele.

“Este mai sigur a lucra în mod conştient sub tensiune, decât a avea încredere într-o stare lipsită de tensiune a instalaţiei.”

Pe site-ul nostru veti găsi lucruri referitoare la LST. Atât noutăți și amănunte despre A-LST-R cât și noutăți tehnice. Va stă la dispoziție și o galerie foto-video.

Celor care au ajuns aici prima dată sperăm că le-am trezit interesul. Celor care știu mai multe despre LST sperăm că le suntem utili cu informații noi. Oricum noi vă stăm la dispoziție cu informații și noutăți. Puteți oricând să ne contactați.

VĂ URĂM NAVIGARE PLĂCUTĂ.


WELCOME TO THE SITE OF THE ROMANIAN LIVE WORKING ASSOCIATION!

ROMANIAN LIVE WORKING ASSOCIATION (A-LST-R) is a Romanian juridical person of private law, non-profit, independent, non-governmental, non-political, non-profit, established under the Governemet’s Emergency Ordinance no. 26/2000. It is a professional association as the will act expressly indicated by the founders in the constitutive act. The Association has a scientific and technical in nature.

The aim and objectives of A-LST-R are multiple and they can be found in the Association’s Statute. Obviously, all of them covers, as it is normal, Live Working area.

Live Working was applied for the first time in Romania now more than 35 years. Since then the technologies have developed and multiplied, and Romania became internationally known and appreciated in this area of maintenance.

Live Technologies (LST) applied in substations and overhead lines are clearly modern and efficient maintenance methods. All studies have concluded that Live Working is superior in every aspect, comparing to traditional maintenance. There are practically no limits for Live Working. Almost any work in substations and on overhead lines can be done in energized technology. Each project is analyzed and in most cases you can find a technical solution.

In terms of occupational safety, it appeared that Live Working is the safest way to work, according to very low number of accidents arising from the application of this technology. Reducing the number of maneuvers involve risk mitigation for both staff and network.

“It is safer to work LIVE and to know it, than work dead but believe it!”

On our site you will find things related with Live Technologies. Both news and details about A-LST-R and technical innovations. A photo and video gallery is also available.
Those who came here the first time we hope we arouse interest. Those who know more about LST we hope that they new information will be usefull.
Anyway we're here to help with information and news. You can always contact us.

WE WISH YOU A PLEASANT NAVIGATION.

 

Print Friendly, PDF & Email

ASOCIAŢIA PENTRU LUCRU SUB TENSIUNE DIN ROMANIA (A - LST - R)

înregistrată in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Sibiu la pozitia 33/11.08.2003 
Cod fiscal: 15675332 • Cont: R095 RNCB 0227 0360 4011 0001 - BCR Filiala Sibiu

ROMÂNIA • 550245 SIBIU • Bd. Corneliu Coposu 3 • Telefon +40 69 207050 • Fax +40 69 207071 

E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email