Lucrul Sub Tensiune- Scurt istoric

1. Scurt istoric al activităţii de LST

Prima ţară din lume, în care s-a pus problema lucrului sub tensiune, a fost Statele Unite ale Americii, în anul 1913. În anul 1918 metoda LST era deja generalizată la nivelul mai mulltor districte din SUA.
Între cele două războaie mondiale, lucrul sub tensiune ia avânt în SUA. În paralel s-a dezvoltat industria producătoare de scule electroizolante cu aplicaţii în LST.
În Canada, în anul 1929, s-au executat, cu un set de scule produse în SUA, primele lucrări sub tensiune, iar după anul 1936, LST a luat o dezvoltare considerabilă.
În fosta URSS, cu puţin înainte de al doilea război mondial (1940), s-au executat primele lucrări sub tensiune, la repararea unor conductoare de înaltă tensiune.
Bazele lucrului sub tensiune în Franţa s-au pus în 1958.
În 1969 şi fosta Republică Democrată Germană intră în rândul ţărilor în care se aplică LST în instalaţiile electrice, prin aplicarea unor tehnologii importate din Franţa.
Pentru schimbul de experienţă în domeniul LST, precum şi pentru promovarea noilor tehnologii, în toată lumea se organizează simpozioane sau conferinţe de profil (ESMO în SUA, CITTES în America de Sud, ICOLIM în Europa).

2. Începuturile

Interesul pentru lucrul sub tensiune în România a ieşit la iveală în anul 1975 odată cu elaborarea de către ICEMENERG a unui studiu privind analiza oportunităţii introducerii acestui mod de lucru în ţara noastră. La 28.01.1977, conducerea MEE aprobă “Programul de introducere a lucrului sub tensiune în reţelele electrice din RSR”, în colaborare cu Ministerul Energiei şi Cărbunelui din Republica Democrată Germană.

La 03.11.1978 se semnează la Bucureşti contractul de introducere a LST la LEA 110-400kV în România şi se hotăreşte ca prima formaţie instruită să fie la IRE Sibiu.
În perioada 14.05-04.09.1979 o formaţie din România a participat la o primă etapă de instruire privind LST la stâlpii de susţinere ai LEA 400kV simplu circuit, în R.D.Germană la Berlin- Neuenhagen.

O a doua etapă de instruire s-a desfăşurat la Sibiu, în perioada 18-28.09.1979, cu participarea unor instructori din RDG.
Instruirea a avut un final memorabil prin execuţia, în premieră naţională, a unor lucrări sub tensiune, în data de 25.09.1979, la stâlpul 198 al LEA 400kV Sibiu Sud-Ţânţăreni. S-a executat schimbarea unui lanţ de izolatori de susţinere şi revizia conductoarelor LEA, cu ajutorul căruciorului mobil.

La data de 2.11.1979, prin ordinul MEE 1072-1979 este numită o primă “Comisie pentru lucrul sub tensiune”, cu atribuţii în coordonarea dezvoltării şi generalizării activităţii de L.S.T în România.
În acelaşi an apare PE141/79-„Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune la LEA 110-400kV”.

La data de 25.02.1981 intra în vigoare Instrucţiunea DEN III-RS-DN/448 cu privire la punerea în regim special de exploatare a instalaţiilor la care urmează să se execute lucrări sub tensiune.
În anul 1980 se proiectează, se execută şi se omologhează, la ICPAT Brasov, remorca auto pentru transportul şi păstrarea sculelor L.S.T.

În urma experienţei dobândite în timpul exploatării remorcii L.S.T se propune asimilarea şi echiparea unei serii de şase autospeciale L.E.A. adaptate activităţii de L.S.T.
În anul 1981 Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi a elaborat lucrarea “Elaborarea criterilor medico-psihologice de selecţie a electricienilor din sectorul energetic ce lucrează în instalaţii electrice de joasă şi înaltă tensiune, sub tensiune”.

În perioada noiembrie 1981 - iunie 1982 are loc continuarea schimburilor de experienţă între partenerii români şi germani prin vizite de informare reciproce.

3. Continuarea

Între anii 1982 şi 1985 se desfăşoară la Sibiu cursurile de formare a încă cinci formaţii de lucru sub tensiune. Fiecare dintre ele a fost dotată cu câte un set de scule fabricate de către IRE Sibiu, SUCREE Sibiu.

În anul 1983 se realizează la Cooperativa Îmbrăcămintea Sibiu 5 costume pentru LST, cu materialul („special cu fire de cupru”) pus la dispoziţie de către IRE Sibiu.
Prin colaborarea dintre IRE Sibiu şi Grupa de normare CIRE-SCP-IRE Deva se definitivează în martie 1984 lucrarea „Norme de timp şi preţuri unitare pentru lucrări sub tensiune la LEA 110-400kV”.

Începând cu septembrie 1987 prin colaborarea dintre ICEMENERG Bucureşti, SIT Sibiu, SUCREE Sibiu şi IRE Constanţa se pun bazele tehnologiilor şi componenţei setului de scule pentru LST la LEA 750 kV. În perioada noiembrie 1987- septembrie 1994 s-au executat şi experimentat două seturi complete de scule pentru L.S.T la LEA 750 kV. Testarea acestui set de scule s-a făcut în poligonul LST al IRE Sibiu şi pe LEA 750kV Isaccea- Varna.

După anul 1990, ca urmare a declinului general al energeticii româneşti şi această activitate a pierdut mult din importanţă şi a fost în parte neglijată.

La data de 1.05.1996 se înfiinţează în cadrul FRE Sibiu, “Centrul LEA - LST”. Cu aceasta ocazie s-a iniţiat acţiunea de execuţie a unui set minimal de scule pentru LST la LEA de medie tensiune. Din păcate această iniţiativă nu a fost finalizată.
După dezmembrarea CONEL din anul 1998 şi apariţia Companiei Naţionale Transelectrica s-a elaborat o „Stategie de dezvoltare a lucrului sub tensiune pentru perioada 2000 – 2005”, la nivelul Transelectrica. În acest context, în perioada cuprinsă între iunie 2000 - septembrie 2001 a funcţionat, în Centrul LEA - LST Sibiu, un curs de perfecţionare în domeniul LST, inclus în circuitul CFP Bucureşti, absolvit de un număr de 38 de persoane.

Începând cu anul 2001, odată cu externalizarea activităţii de mentenanţă din C.N. Transelectrica SA, activitatea de LST este preluată de nou înfiinţata Societate Comercială SMART SA.

ICEMENERG Bucureşti realizează în 2002 un “Studiu privind perspective LST în reţeaua de transport Transelectrica”.

În 2004 EDF a realizat pentru Electrica Serv un „Studiu de dezvoltare a LST”. Se propunea introducerea LST în două etape: prima etapă LST la medie tensiune, iar a doua etapă LST la 110kV.

În ideea revitalizării LST in Romania, în anul 2002 s-a înfiinţat Comitetul Naţional Român de Lucru Sub Tensiune (CNR-LST).

La 23.07.2003 CNR-LST se transformă în ASOCIAŢIA PENTRU LUCRUL SUB TENSIUNE DIN ROMANIA (A+LST+R). Asociaţia este membră a LIVE WORKING ASSOCIATION.

În vederea popularizării LST în România şi a cunoaşterii noilor tendinţe pe plan mondial, A-LSR-R, împreună cu C.N. Transelectrica SA şi S.C Smart S.A. organizează un Simpozion internaţional de lucru sub tensiune, odată la trei ani.
România este participant activ la conferinţele internaţionale de lucru sub tensiune ESMO, CITTES şi mai ales ICOLIM, unde specialiştii din România au prezentat lucrări cu caracter teoretic sau au participat la demonstraţii practice.
De-a lungul timpului, pe lângă Smart SA, au mai existat entităţi interesate de acest mod de lucru. Astfel Electromontaj Bucureşti a executat, în anul 2007, înlocuirea conductorului de protecţie cu OPGW, pe o LEA de 220kV, sub tensiune, în Iordania. În anul 2008 a executat lucrări pe un circuit al unei LEA 220kV dublu circuit, cu celălat circuit sub tensiune.

Începând cu 2017 Distribuție Oltenia SA este atestată și desfășoară lucrări sub tensiune la joasă tensiune.

5. Perspectivele LST în România

C.N. Transelectrica SA cuprinde în caietele de sarcini condiţii pentru încurajarea LST la lucrările dc investiţii şi RC, RK.

Pentru viitorul apropiat S.C. Smart S.A. îsi propune să menţină activitatea de lucru sub tensiune, pe baza tehnologiilor şi a dotărilor existente şi să extindă această activitate. Pentru aceasta îşi propune elaborarea de noi tehnologii şi fabricarea sau achiziţionarea unor scule, dispozitive şi utilaje specifice lucrărilor sub tensiune la linii şi staţii.
Se observă totodată o intensificare a interesului şi a preocupărilor pentru introducerea LST şi în alte societăţi din domeniul energetic, în special în ceea ce priveşte LST la medie și joasă tensiune.
Direcțiile de dezvoltare sunt axate pe noile tehnologii, în special utilizarea elicopterului, dronelor și roboților în lucrările sub tensiune.

 

Print Friendly, PDF & Email